poniedziałek, 16 lutego 2015

Kremacja.

Kremacja jest najbardziej popularną formą pogrzebu na całym świecie, polegającą na bezzapachowym i bezdymnym spaleniu ciała. W Polsce z każdym rokiem zyskuje coraz więcej zwolenników.
Przeprowadza się ją w Krematorium w piecach kremacyjnych, specjalnie do tego przystosowanych, o nowoczesnej konstrukcji z urządzeniem samo wprowadzającym. 
Ciało spalane jest w temperaturze 800-1300 stopni C, około 2 do 4 godzin. Po spaleniu prochy są rozdrabniane i umieszczane w urnie, która jest hermetycznie zamykana. Następnie przekazywana jest bliskim wraz z protokołem i świadectwem kremacji.             
Ciała nie można skremować przed upływem 24 godzin od śmierci. Ubranie ciała osoby zmarłej odbywa się przed kremacją, rodzina decyduje o tym, czy ubieramy ciało tak jak do tradycyjnego pochówku, czy korzystamy z tzw. całunu, ubrania kremacyjnego - które również posiadamy w sprzedaży.
Do przeprowadzenia kremacji potrzebna jest trumna, przeważnie stosuje się kartonowe trumny, mogą też być drewniane, jednak wykonane tylko i wyłącznie z samego drewna, nie malowane i nie posiadające żadnych metolowych elementów. Również ciało w trumnie kremacyjnej nie może posiadać żadnych rzeczy, które zawierają m.in. baterie, akumulatory, oraz inne przedmioty płynne i  łatwo palne. 
Nie wolno „wyposażać” zmarłego w precjoza, biżuterię, ulubiony telefon komórkowy czy ukochana maskotkę 
( przepisy krematoriów zabraniają pozostawiania w trumnie czegokolwiek innego oprócz ciała ).
Konieczna jest również urna, w której po spaleniu umieszczane są prochy skremowanej osoby.  Na rynku znajdziemy szeroki wachlarz urn do wyboru, od drewnianych, metalowych, ceramicznych, po wykonane z różnego rodzaju kamienna. Jednak na życzenie rodziny, gdy chce zmarłemu dołożyć ulubiony łańcuszek, okulary, ukochaną maskotkę, telefon czy drobne monety wkłada się  je bezpośrednio do urny przed jej zamknięciem.
Istnieje możliwość odsypania małej części prochów do relikwiarza. Relikwiarz przypomina urnę na prochy w dużym pomniejszeniu, bądź jest formą medalika, który można nosić na łańcuszku.
W większości przypadków przygotowanie ciała do kremacji nie różni się od przygotowania ciała do pochówku, za wyjątkiem konieczności pozbawienia go np. rozrusznika serca lub innych urządzeń stymulujących, pracujących na baterię albo implantów.
Kremacja może być przeprowadzona w obecności rodziny lub bez niej, jeśli rodzina nie ma takiego życzenia.
Możemy uczestniczyć w procesie spalania, obserwując wprowadzanie trumny z ciałem zmarłego do komory pieca kremacyjnego, w specjalnie do tego przygotowanej sali, lub tylko pożegnać najbliższą nam osobę przed spopieleniem.
Urny mogą być pochowane w każdym grobie tradycyjnym, nawet jeśli nie upłynęło 20 lat od ostatniego pochówku,  grobie urnowym ziemnym lub murowanym lub w kolumbariach - ściennych niszach urnowych.
Każda z nich jest odpłatna, a stawka zależy od zarządcy danego cmentarza.
Kremacja jest cenowo zbliżona do ceny tradycyjnego pochówku. Jednak, może ogółem wyjść dużo taniej ponieważ
urnę można pochować w istniejącym już grobie, redukując w ten sposób koszty zakupu grobu, miejsca na cmentarzu czy wykonania nagrobka.
W Polsce nie istnieją prawne przeciwwskazania do zlecenia kremacji. Dość istotnym i decydującym czynnikiem jest tu religia wyznawana przez zmarłego. Uważa się, że głównym wyznaniem w Polsce jest katolicyzm. Obecnie Kościół coraz częściej zezwala na kremację, jednak usilnie zachęca do
chrześcijańskiego zwyczaju grzebania w ziemi.
Polskie prawo jedynie dopuszcza pochowanie urny z prochami w Kolumbarium, katakumbach lub pochowanie w rodzinnym grobie. W szczególnych przypadkach, gdy zgon nastąpił na okrętach będących na pełnym morzu, zatopienie prochów lub ciała w morzu.
Za naruszenie przepisów ustawy grozi kara grzywny do nawet 5 tys. złotych lub kara aresztu do 30 dni.
Transportować urnę możemy własnym samochodem osobowym, jednakże z poszanowaniem prochów zmarłego.
Najbliższe i najnowocześniejsze krematorium w pobliżu Sosnowca, znajduje się w Dąbrowie Górniczej ul: Zaplecze. Czynne jest 24 godziny na dobę, a koszt kremacji to 600 zł. Wynajem pokoju pożegnania 200 zł, pokój podglądowy 150 zł. Wszelkie formalności  związane z kremacją osoby zmarłej finalizujemy w ciągu 24 godzin, jesteśmy jedyną firmą w Sosnowcu mogącą to Państwu zagwarantować.
Zlecając nam organizacje pogrzebu z kremacją możecie Państwo w jednym dniu godnie pożegnać zmarłego, skremować oraz odprowadzić na miejsce ostatniego spoczynku. Pozwoli to waszej rodzinie i przyjaciołom pożegnać się ze zmarłym i uczestniczyć we wszystkich etapach pogrzebu.
Wybierając i odwiedzając Nasz Zakład powinni Państwo posiadać następujące dokumenty:
- skrócony odpis AKTU ZGONU
- kserokopię KARTY ZGONU
- ZLECENIE SPOPIELENIA (druk dostępny w naszym Zakładzie Pogrzebowym)
- KSEROKOPIA DOWODU OSOBISTEGO osoby zlecającej
- OŚWIADCZENIE o braku tzw. wszczepów (rozrusznik serca, płytki tytanowe itp.) lub
- ZAŚWIADCZENIE O POCHODZENIU POCHODZENIU SZCZĄTKÓW (w przypadku kremowania szczątków np. po ekshumacji).


Jesteśmy i istniejemy dla Państwa, żeby być z Państwem i pomagać w trudnych chwilach.
Prześlij komentarz