środa, 19 listopada 2014

Karta statystyczna zgonu.

KARTA ZGONU - jest jednym z podstawowych dokumentów, jakie musimy uzyskać po stracie bliskiej kochanej osoby. 
Jest dokumentem potwierdzającym zgon, niezbędnym do otrzymania aktu zgonu i organizacji pochówku. 
Wydawana jest po śmierci każdej osoby, na wniosek bliskich osób, które są uprawnione do zorganizowania pochówku. 
Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza rodzinnego, lekarza wezwanego Pogotowia Ratunkowego lub lekarza, który świadczył swe usługi chorującemu pacjentowi w okresie 30 dni przed śmiercią pacjenta. 
Gdy bliska osoba odchodzi w szpitalu, obowiązek wystawienia karty zgonu spoczywa na lekarzu oddziału szpitalnego, na którym pacjent przebywał i zmarł.
Przy wystawianiu karty zgonu, nie ma obowiązku i konieczności podania przyczyny śmierci. Jednak w przypadku niemożności ustalenia przyczyny zgonu lub brak jest podejrzeń popełnienia samobójstwa, w karcie wpisuje się adnotację, że przyczyny zgonu nie ustalono.
Karta zgonu powinna być wydana w dwóch egzemplarzach. Egzemplarz A - służy do celów statystycznych, a egzemplarz B - do celów pochowania zmarłej bliskiej osoby.
  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania znajdą Państwo w DZ.U.2001 nr 153 poz.1782  
 zobacz tu.


Prześlij komentarz