niedziela, 18 stycznia 2015

Zmiana w wydawaniu AKTÓW ZGONU !


Aktów zgonu i nie tylko?

 
Od 1 stycznia 2015 r sporządzanie aktów stanu cywilnego 

-  aktu urodzenia, aktu małżeństwa, AKTU ZGONU - tylko 1 skrócony odpis dokumentu będzie wydawany bezpłatnie.
Każdy następny będzie wydawany na wniosek petenta, 

po uiszczeniu opłaty skarbowej. 
I tak za skrócony odpis aktu zapłacimy 22 złote, zupełny odpis aktu zapłacimy 33 złote, a za wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub braku wpisów 24 złote.
Oraz za inne zaświadczenia 26 złotych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r 
Dz.U. 2014 poz. 1741    Prawo o aktach stanu cywilnego   


Zgodnie z w/w ustawą powstanie tzw. e-USC, gdzie za pomocą
komputera będzie można uzyskać e-akty, oraz komputer ułatwi nam korzystanie z USC.

Również dla zainteresowanych możliwy będzie ślub poza USC, na przykład w plenerze, jednak będzie dużo droższy.
                                                                                                     
Prześlij komentarz